• Hjem
  • Tjenester
  • Om Oss
  • ANSETT OSS

NETMARK designer og utvikler nettsider og apper som øker konvertering og salg på nettet.

Prosessen

Visjon, wireframe, skisser og ferdig app eller nettside

Fra visjon til analyse og kravspesifikasjon

Det begynner ofte med en visjon om en utfordring eller et ønske om fornyelse. Prosjektet starter med et introduksjonsmøte mellom NETMARK og kunden hvor vi sammen ser på hvilke utfordringer som skal løses, gjør en analyse og sammen finner ut hvilke kravspesifikasjoner som gjelder for prosjektet på et detaljert nivå, som formål, funksjonalitet, struktur, flyt og interaksjon. Godkjent kravspesifikasjon, levert tilbud og tidsplan.

Wireframes

Enkle, svarte og hvite oppsett som beskriver størrelser og plassering av forskjellige elementer, navigering og muligens noen funksjoner. Du ignorerer fargevalg, skrifttyper, logoer og lignende. I stedet er fokuset på produktstrukturen.

Wireframing gjør utviklingen betydelig lettere ved å la alle involverte parter kun fokusere på funksjon, brukervennlighet og interaksjon.

Design

Design på startsiden og en underside produseres basert på godkjente wireframes.

Kunden gir innspill og ønskede justeringer, deretter produserer NETMARK de gjenværende visningene / skissene.

Godkjent design som vil danne grunnlaget for utviklingsarbeidet.

Fra systemutvikling til levering

Gjennom målrettet prosjektledelse og en strukturert arbeidsmetode oppnår vi effektivitet i hele systemutviklingsprosessen.

Vi har versjonskontroll slik at vi kan handle raskt hvis noe går galt eller endringer må utføres. Vår jobb er å passe på at alt går smertefritt helt frem til leveransen.